Vergoeding fysiotherapie

Voor de vergoeding van fysiotherapie heeft u een aanvullende verzekering nodig


Aanmelden

Met alle zorgverzekeraars een overeenkomst

Fysio Grootegast heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Fysiotherapie wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed en u heeft in principe geen verwijsbrief nodig. Wel adviseren wij u om voor uw eerste afspraak de verzekeringspolis over het aantal vergoedingen van fysiotherapie goed door te lezen.

Voor de vergoeding van fysiotherapie heeft u een aanvullende verzekering nodig. Fysio Grootegast heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. U dient echter zelf goed te controleren hoeveel behandelingen fysiotherapie u binnen uw aanvullende verzekering vergoed krijgt. Wij raden u aan om uw verzekeringspolis betreffende de vergoedingen fysiotherapie voor uw eerste afspraak goed door te lezen. Cliënten die niet voor fysiotherapie zijn verzekerd kunnen de geldende tarieven vinden in onze wachtkamer of op op onze website.


Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie:

 •  Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar: maximaal 9 behandelingen per indicatie.

 •  Fysiotherapie voor chronische klachten zoals vermeld op de chronische lijst fysiotherapie uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid vanaf de 21e behandeling. Dit betekent concreet dat de eerste 20 behandelingen geheel of gedeeltelijk vanuit uw eventuele aanvullende verzekering moeten worden vergoed.

 •  Patiënten met een verwijzing voor artrose heup of artrose knie krijgen 12 behandelingen vergoed uit het basispakket.

 •  Patiënten met claudicatioklachten (etalagebenen) hebben recht op 37 behandelingen vergoed uit het basispakket na een verwijzing.

 •  Patiënten met COPD-klachten krijgen ook behandelingen vergoed vanuit het basispakket. Het aantal behandelingen waarop de patiënt recht heeft is afhankelijk van de ernst van de COPD-klachten. Uw fysiotherapeut kan na een intake aangeven hoeveel behandelingen u vergoed krijgt uit het basispakket.

 •  Patiënten die Covid-19 hebben doorgemaakt hebben ook recht op vergoeding fysiotherapie na een verwijzing. De behandeling moet dan wel binnen 6 maanden nadat Covid-19 is vastgesteld starten met de therapie.

U dient als patiënt goed ervan bewust te zijn dat behandelingen die worden vergoed uit het basispakket wel worden verrekend met uw verplichte jaarlijkse eigen risico.

Dit eigen risico geldt dus niet voor reguliere behandelingen fysiotherapie die via uw aanvullende verzekering worden gedeclareerd.
Betalingsvoorwaarden Fysio

Voor de particuliere betaling gelden de betalingsvoorwaarden zoals deze door het KNGF in maart 2007 zijn opgesteld.


 •   Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst / behandelafspraken tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

 •   De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleenden diensten.

 •   Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

 •   Controle afspraken via de webagenda kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd zullen in rekening gebracht worden.

 •   Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

 •   Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

 •   Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.