Huisregels Fysio Grootegast

Voor een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken


Aanmelden

Voor een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken hebben wij een paar huisregels opgesteld.

 •  Fysio Grootegast investeert om te kunnen werken in een schone omgeving en verwacht dat onze cliënten/patiënten zowel hun eigen als onze hygiëne bewaken.

 •  De patiënt wordt geacht op de hoogte te zijn van zijn of haar polisvoorwaarden van de zorgverzekering en de vergoeding voor fysiotherapie van zijn / haar zorgverzekering.

 •  De patiënt draagt de financiële verantwoordelijkheid voor behandelingen die niet worden vergoed door de zorgverzekering.

 •  U dient bij ieder bezoek uw eigen grote handdoek mee te nemen en bij oefentherapie in de zaal te zorgen voor geschikte kleding en geschikt schoeisel.

 •  Het gebruik van een handdoek tijdens het uitvoeren van oefeningen in de oefenzaal is verplicht.

 •  In de gehele praktijk geldt een rookverbod.

 •  Bent u verhinderd? Verplaats tijdig uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren, anders zijn wij genoodzaakt kosten voor het niet nakomen van de afspraak bij u in rekening te brengen.

 •  Fysio Grootegast is niet aansprakelijk voor het zoekraken van uw persoonlijke eigendommen in het pand of op het buitenterrein.

 •  Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedruimtes, wachtruimte en/of garderobe.

 •  Fysio Grootegast is dagelijks bezig met kwaliteit en het optimaliseren ervan. Daarom vragen wij u om mee te werken aan ons klanttevredenheidsonderzoek.

 •  Adviezen of klachten kunt u melden aan de behandelend therapeut of op het daarvoor bestemde formulier.

 •  In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

 •  Bij afwezigheid door bijvoorbeeld vakantie of ziekte wordt de behandeling indien mogelijk in overleg met de patiënt overgenomen door een collega-fysiotherapeut.