Patiënt informatie LDK en LDF

Uw fysiotherapeut is werkzaam bij een Keurmerkpraktijk


Aanmelden

Uw fysiotherapeut is werkzaam bij een Keurmerkpraktijk. De praktijk (eigenaar) is ook aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Het Keurmerk Fysiotherapie en het KNGF stimuleren de fysiotherapie praktijken om behandelgegevens (data) te verzamelen.

Deze behandelgegevens worden gebruikt voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek.

 Zo werken wij aan het verbeteren van de fysiotherapeutische zorg. 

De praktijk en de fysiotherapeuten krijgen op deze wijze goed inzicht in het eigen functioneren. 

Uw fysiotherapeut krijgt deze informatie door middel van dataverzameling en analyse van deze data.


Hoe gaat het verzamelen van de gegevens?

De informatie die wordt aangeleverd komt uit het elektronisch patiëntendossiers (EPD) van de praktijk en wordt gemiddeld 1 keer per maand gestuurd vanuit het EPD naar de Landelijke Database Kwaliteit (LDK) van het Keurmerk / Nivel en de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het KNGF/ Mediquest / IQ Healthcare. Het Nivel , Mediquest en IQ Healthcare zijn betrouwbare partijen die veel ervaring hebben op het gebied van goede en betrouwbare dataverzameling en onderzoek.


Welke gegevens worden gebruikt en hoe veilig zijn de gegevens?

De gegevens die van belang zijn om te verzamelen zijn: geslacht, leeftijd en de behandelgegevens.

Persoonlijke gegevens zijn uiteraard nooit herleidbaar naar u als patiënt. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uw anonimiteit is gewaarborgd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens te zien zoals naam of adres.


Waarom zijn deze gegevens belangrijk?

De fysiotherapeut wil altijd optimale zorg leveren. Om te bepalen wat de effectiviteit van zijn behandeling is, worden bovengenoemde gegevens gebruikt om vergelijkingen te maken met landelijke gemiddelden. De fysiotherapeuten kunnen op deze wijze bepalen of er eventueel nog verbeteringen mogelijk zijn. Dit resulteert in hogere kwaliteit van de zorg die de fysiotherapeut aan u levert.


Bezwaar aantekenen of intrekken toestemming / geen toestemming geven

Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut. In dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.


Heeft u nog vragen? Stel uw vragen dan vooral aan uw fysiotherapeut.


Voor meer informatie over de dataverzameling kijk dan op keurmerkfysiotherapie  of kngf.nl/ldf.