Hoe komt u bij de fysiotherapeut terecht?

Na een verwijzing door uw huisarts of specialist


Aanmelden

U kunt ook op eigen initiatief, dus zonder verwijzing van een arts, een afspraak met ons maken. Wij kunnen dan beoordelen of een behandeling door de fysiotherapeut zinvol is. Na de intake kan de fysiotherapeut in overleg met de patiënt al dan niet besluiten tot een behandeling. De fysiotherapeut bespreekt vooraf het plan van aanpak met de patiënt. Indien nodig vraagt de fysiotherapeut nadere informatie op bij de huisarts.

 

De huisarts en de fysiotherapeut wisselen regelmatig onderling patiënteninformatie uit en hebben indien nodig overleg over de aanpak en het verloop van de behandeling. Als de behandeling is afgerond, stuurt de fysiotherapeut − indien de patiënt hiermee akkoord gaat − een eindverslag over de behandeling aan de verwijzer.

Na een verwijzing door uw huisarts of specialist kunt u zich bij ons aanmelden voor een behandeling.