Vergoeding fysiotherapie

Voor de vergoeding van fysiotherapie heeft u een aanvullende verzekering nodig


Aanmelden

Met alle zorgverzekeraars een overeenkomst

Fysio Grootegast heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Fysiotherapie wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed en u heeft in principe geen verwijsbrief nodig. Wel adviseren wij u om voor uw eerste afspraak de verzekeringspolis over het aantal vergoedingen van fysiotherapie goed door te lezen.

Voor de vergoeding van fysiotherapie heeft u een aanvullende verzekering nodig. Fysio Grootegast heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. U dient echter zelf goed te controleren hoeveel behandelingen fysiotherapie u binnen uw aanvullende verzekering vergoed krijgt. Wij raden u aan om uw verzekeringspolis betreffende de vergoedingen fysiotherapie voor uw eerste afspraak goed door te lezen. Cliënten die niet voor fysiotherapie zijn verzekerd kunnen de geldende tarieven vinden in onze wachtkamer of op op onze website.


HET BASISPAKKET VERGOEDT SLECHTS IN EEN BEPERKT AANTAL GEVALLEN FYSIOTHERAPIE:

  •  Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar: maximaal 9 behandelingen per indicatie.

  •  Fysiotherapie voor chronische klachten zoals vermeld op de chronische lijst fysiotherapie uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid vanaf de 21e behandeling. Dit betekent concreet dat de eerste 20 behandelingen geheel of gedeeltelijk vanuit uw eventuele aanvullende verzekering moeten worden vergoed.

  •  Patiënten met een verwijzing voor artrose heup of artrose knie krijgen 12 behandelingen vergoed uit het basispakket.

  •  Patiënten met claudicatioklachten (etalagebenen) hebben recht op 37 behandelingen vergoed uit het basispakket na een verwijzing.

  •  Patiënten met COPD-klachten krijgen ook behandelingen vergoed vanuit het basispakket. Het aantal behandelingen waarop de patiënt recht heeft is afhankelijk van de ernst van de COPD-klachten. Uw fysiotherapeut kan na een intake aangeven hoeveel behandelingen u vergoed krijgt uit het basispakket.

  •  Patiënten die Covid-19 hebben doorgemaakt hebben ook recht op vergoeding fysiotherapie na een verwijzing. De behandeling moet dan wel binnen 6 maanden nadat Covid-19 is vastgesteld starten met de therapie.

U dient als patiënt goed ervan bewust te zijn dat behandelingen die worden vergoed uit het basispakket wel worden verrekend met uw verplichte jaarlijkse eigen risico.

Dit eigen risico geldt dus niet voor reguliere behandelingen fysiotherapie die via uw aanvullende verzekering worden gedeclareerd.